ЗОНАТА НА КОМФОРТ – ТИХИЯТ УБИЕЦ НА МЕЧТИТЕ

Зоната ни на комфорт е чудесно място, но нищо не расте там. Комфортът е като дрогата. Веднъж свикнеш ли с него, ставаш зависим. Дай на човек някаква относителна сигурност, хубава храна, евтини забавления, “сигурна заплата” и гледай как изхвърля амбициите си през прозореца. Комфортната зона е място, където мечтите умират.