СИНДРОМА НА СВАРЕНАТА ЖАБА

Чували ли сте за „Синдрома на сварената жаба?“ Знаете ли, какво представлява той? Много от хората живеят именно в този синдром. Много хора може би са го чували. Въпроса е разбираме ли го? Осъзнаваме ли го? И най-важното правим ли… Прочети цялата статияСИНДРОМА НА СВАРЕНАТА ЖАБА

С КАКВО ЗАПЪЛВАМЕ ЖИВОТА СИ? Искам да споделя с вас една поучителна история, която разказва за приоритетите в живота… История, от която можем да научим много. Ако искаме да променим живота си е нуждно да подредим или да променим приоритетите… Прочети цялата статия

5-ТЕ НИВА НА ЛИДЕРСТВОТО

Много са книгите и материалите на темата за лидерството. Може да се изговори или напише още много по нея. Лидерството и личностното развитие са едни от моите страсти. За мен те са важна част от развитието ни, както като личности,… Прочети цялата статия5-ТЕ НИВА НА ЛИДЕРСТВОТО